Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Stage content makers

Stage content makers

Stageplaats bij Utrechts Landschap: content makers

Inleiding

In het najaar van 2020 is binnen Utrechts Landschap het ULlab opgericht. ULlab is een broedplaats binnen Utrechts Landschap waar nieuwe verdienmodellen worden onderzocht en ontwikkeld, en waar strategieën en praktische ideeën kunnen ontstaan die verbinding leggen met nieuwe partners en nieuwe doelgroepen. ULlab biedt ruimte voor onderzoek en innovatie, om de toekomst van Utrechts Landschap te versterken.

BHAG

Het ULlab heeft als BHAG (Big Hairy Audacious Goal) om over 5 jaar 25.000 nieuwe Beschermers te hebben geworven. Utrechts Landschap wil die graag werven in een jongere en meer stedelijke doelgroep en met moderne kanalen en communicatie concepten. Een ‘Utrechts Landschap 2.0’ dus. Alle huidige lidmaatschappen en communicatie (Utrechts Landschap 1.0) blijft daarnaast gewoon bestaan, om onze huidige doelgroep te bedienen.

Opdracht

Maak content en bedenk campagnes waarmee het platform voor de nieuwe doelgroep gevuld kan worden en waardoor het aantal Beschermers groeit. Maak daarbij onderscheid tussen de urgentieboodschap (gratis, voor zoveel mogelijk mensen) en de kennis/impactboodschap (betaald, voor een exclusieve community). De content moet aansluiten op de content jaarkalender van Utrechts Landschap.

Gewenste startdatum: september 2021, mag ook later Begeleiding: Annette Schuurbiers, innovatie manager Utrechts Landschap Stagevergoeding: 250 euro bruto per maand incl. reiskosten, bij 5 dagen per week Meer informatie of solliciteren? Annette Schuurbiers, 06-330 110 81, a.schuurbiers@utrechtslandschap.nl

Over Utrechts Landschap

Utrechts Landschap is sinds 1927 dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in de provincie Utrecht. Met als kernwaarden rentmeesterschap, dichtbij, deskundig, ontwikkeling en verbindend werken we naar ons doel: landschap, natuur en erfgoed te beschermen en voor altijd te behouden.

Verspreid door de provincie hebben we een grote variëteit aan natuur en erfgoed in eigendom. We zijn dus letterlijk dicht bij veel Utrechters. Onze prachtige natuurgebieden zijn stuk voor stuk toegankelijk voor alle inwoners van onze provincie en voor hen die buiten Utrecht wonen. Daarnaast hebben we belangrijk monumentaal erfgoed onder onze hoede: meerdere landgoederen met opstallen, 23 werkende molens en Kasteel Loenersloot.

Bij Utrechts Landschap werken zo’n 54 professionals. Zonder onbescheiden te willen zijn: we doen echt heel veel. Dat kan alleen mede dankzij de onbetaalbare inzet van maar liefst 800 vrijwilligers. En natuurlijk dankzij 30.000 inwoners van de provincie Utrecht die ons jaarlijks steunen door Beschermer te zijn of door een schenking te doen. Tientallen bedrijfsvrienden maken ons dagelijks werk en speciale projecten mogelijk.

Download deze vacature