Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Lockhorsterbos

Meer informatie Lockhorsterbos

Het Lockhorsterbos ligt op de scheidslijn tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei, aan de rand van de stad Amersfoort. De naam Lockhorsterbos stamt af van de patriciërsfamilie Lockhorst, die het gebied jaren in eigendom heeft gehad. Aan de overzijde van de Heiligenbergerbeek ligt nog de buitenplaats Lockhorst. In het verleden heeft op de plaats van deze buitenplaats een ridderhofstad gestaan die al in 1641 verdwenen was. De bijbehorende boerderij bleef wel bestaan en heeft in 1885 plaatsgemaakt voor een herenhuis, de voorloper van het huidige gebouw uit 1928.

Eerste aankoop van Utrechts Landschap

In 1927 was het Lockhorsterbos de eerste aankoop van de toen net opgerichte Stichting Het Utrechts Landschap. Het kleine parkachtige terrein bezit een grote variatie aan boomsoorten en heeft een goed ontwikkelde bosstructuur. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Heiligenbergerbeek die ter hoogte van het gebied haast de breedte van een kleine rivier heeft. Het water van de beek is het schoonst in de winter en het voorjaar, wanneer de beek voornamelijk gevoed wordt door kwelwater afkomstig van de Heuvelrug. In droge perioden vindt ook inlaat plaats vanuit het Valleikanaal via de Woudenbergse Grift.