Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Heidestein, Bornia - meer informatie

Heidestein, Bornia

Meer informatie

Samen met Noordhout vormen Heidestein en Bornia een natuurgebied van 637 hectare. Het is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Utrechts Landschap. Het gebied bestaat uit naald- en gemengde bossen met heidevelden, stuifzanden en akkers. Allerlei overblijfselen van de het historische landgoederen, zoals het theehuis, de vijver en resten van perronnetjes, geven het landgoed zijn eigen bijzondere sfeer.

Schapen zorgen ervoor dat het heidegebied open blijft. Ze eten het gras en de jonge boompjes tussen de heide weg. Op Heidestein lopen Drentse heideschapen. Dit is het enige gehoornde schapenras van Nederland. Heidestein is een officieel fokstation voor dit bijzondere schapenras.

Zandverstuivingen

In de middeleeuwen zorgde houtkap en overbegrazing door schapen voor grote veranderingen op de Utrechtse Heuvelrug. Het bosgebied veranderde langzaam in een open vlakte met heidevelden en zandverstuivingen. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw verdwenen de schaapskuddes en werd er op grote schaal naaldbos aangeplant voor de productie van hout. Zo raakte de heuvelrug weer bebost. Op Heidestein en Bornia zijn de heidevelden en zandverstuivingen bewaard gebleven.

De Wetstein Pfister

In 1906 liet de toenmalige eigenaar van Heidestein - de familie De Wetstein Pfister - een landhuis bouwen. De familie kwam terug uit Nederlands-Indië omdat één van de dochters leed aan astma. De heer De Weststein Pfister was waterbouwkundig ingenieur. Hij liet een golfbaan aanleggen, het theehuis bouwen, een smalspoorlijntje aanleggen en de vijver met het kanaal graven. Ook de donkere wandeltunnels waren zijn idee. Het landhuis is in 1939 door een brand verloren gegaan. In 1974 schonk mevrouw De Wetstein Pfister het gebied aan Utrechts Landschap.