Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Kozakkenput, Krakeling, Witte Hull - meer informatie

Kozakkenput, Krakeling, Witte Hull

Meer informatie

De Kozakkenput dankt zijn naam aan de waterputten die hier begin negentiende eeuw zijn gegraven. In 1804 hielden Frans-Bataafse troepen legeroefeningen in deze omgeving. Om op de droge heide water te hebben, groeven zij 30 putten met een diepte van ongeveer10 meter. Eén put is nog steeds in het terrein herkenbaar als diep gat.

Op de Kozakkenput is het prachtig wandelen over statige lanen met beuken, Amerikaanse eiken en inlandse eiken. De Beukbergerlaan vormde in de negentiende eeuw een zichtlaan vanaf Huize Beukbergen, dat nu aan de andere kant van de A28 ligt. De Verlengde Slotlaan vormt de hoofdas van Slot Zeist en is aangelegd in de zeventiende eeuw. 

Krakeling en Witte Hull

Op de Krakeling wandelt u langs de heidevelden. Hoog in de lucht zweeft de boomleeuwerik. Tijdens zijn vlucht kunt u hem horen zingen. Dit zingen stopt, zodra hij zich in spiraalvorm naar beneden laat glijden. De twee poelen hebben grote aantrekkingskracht op juffers en libellen. In de omgeving zijn meer dan tien soorten geteld. Dat is behoorlijk veel voor z’n kleine poel. Hopelijk vestigen zich hier in de toekomst zeldzame planten zoals de witte waterranonkel en zonnedauw. Op de Krakeling is in het verleden veel zand gewonnen. Het zand is gebruikt bij de aanleg van de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Het gebied Witte Hull bestaat voornamelijk uit bos.