Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Hoog Moersbergen, Stameren - meer informatie

Meer informatie Hoog Moersbergen en Stameren

Stameren

Op één van de hoogste toppen van de Utrechtse Heuvelrug (boven de 48 meter), tussen de gemeenten Maarn en Doorn, ligt Stameren. Stameren bestaat uit een gevarieerd bos met kleine heideveldjes. Opvallend zijn de vele verwilderde rododendrons die er groeien. Stameren kent een rijke flora en fauna. Verschillende soorten vogels worden er waargenomen, zoals groene specht, ransuil, raaf en geelgors worden. Ook reptielen zoals hazelworm en levendbarende hagedis laten zich af en toe zien. Verder zijn bijzondere zoogdieren zoals boommarter, das, dwergvleermuis en laatvlieger in het gebied aangetroffen. Interessant voorkomende soorten op de heideterreintjes zijn: stekelbrem, kruipbrem, klein warkruid en dwergviltkruid. Deze staan allemaal op de rode lijst.

Het landgoed is ongeveer een eeuw oud. Het gelijknamige huis werd in 1904/1905 gebouwd op een toen nog kale Heuvelrug. Door de ‘meedogenloze’ weersomstandigheden werd het huis ook wel ‘Waai en Braai’ genoemd. 'Waai' staat voor wind en 'braai' voor hoge temperatuur in de zomer. Rond het huis werd een parkachtige tuin aangelegd, waarvan nog een aantal elementen resteert. Een voorbeeld hiervan zijn de solitaire bomen die de open ruimte (een heideterreintje) voor het huis versterken.

Op het heideterreintje in de Noordwesthoek van Stameren ligt een urnenveld met grafheuvels uit de ijzertijd. Het verhaal gaat dat hier een zonnetempel stond waar de Germanen hun goden vereerden.

Hoog Moersbergen

Hoog Moersbergen werd in de tweede helft van de 19e eeuw door de bebouwing van Doorn gescheiden van Moersbergen. Het landhuis dat in 1900 werd gebouwd is in 1935 alweer afgebroken. Alleen het centraal gelegen acacia- en taxusbosje herinnert nog aan dit buiten. Verder bestaat Hoog Moersbergen uit natuurlijk, jong bos van eiken en berken. Ook in dit gebied liggen verscheidene grafheuvels.