Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Breeveen - meer informatie

Meer informatie Breeveen

Breeveen is mooi vanwege de afwisseling tussen bos en open veld. In het bos staan grove dennen, zomereiken en lijsterbessen. Geleidelijk wijkt het bos uiteen en gaat het over in een open vlakte. Hier gonst het in het in augustus en september van de insecten. Er leeft een populatie levendbarende hagedissen en er groeit klein warkruid, een zeldzame plant. Vogelaars kunnen op het Breeveen de boomvalk, geelgors en boomleeuwerik spotten. In de winter is de klapekster er vaak te vinden.

Het open veld van Breeveen wordt twee keer per jaar begraasd door een schaapskudde. Deze helpt Utrechts Landschap bij het herstel van de heide. In 2009 is een groot deel van de heide afgestorven door het heidehaantje. Deze kever heeft de heideplanten dat jaar zo aangetast dat veel planten afstierven. Dankzij de schaapskudde groeit er nu geleidelijk steeds meer dopheide. Deze plant voelt zich thuis op vochtige terreinen. 

Nachtzwaluw

Op het naastgelegen Leersumse Veld leeft de nachtzwaluw. Deze zeldzame vogel houdt van een geleidelijke overgang van bos naar open veld en is zeer verstoringsgevoelig. Utrechts Landschap wil op het Breeveen ook ruimte bieden aan de nachtzwaluw. Daarom is in 2014 de overgang tussen het bos en het open veld geleidelijker gemaakt. We hebben inhammen gemaakt en het bos aan de rand gedund. Omdat het dier erg gevoelig is voor verstoring, is een wandelpad langs de bosrand afgesloten. Zo hopen we dat de nachtzwaluw zich ook op Breeveen gaat vestigen. De aanpassingen zijn niet alleen voor de nachtzwaluw bedoeld. Ook andere grondbroeders en de levendbarende hagedis profiteren hiervan.

Sporen uit het verleden

Op het Breeveen zijn diverse sporen zichtbaar uit het verleden. Opvallend is een lint van eikenbomen dat dwars door het naaldbos loopt. Langs deze eikenwallen werden vroeger de schapen van en naar de schapenkooi gedreven, vandaar ook de naam schapendrift. Verder bevinden zich op Breeveen enkele opvallend grote prehistorische grafheuvels en zijn op de heide nog sporen van oude loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden.

Storm biedt kansen voor een natuurlijk bos

Dick-Jeukens-9753.jpg09 juni 2022 18 juni 2021 is een datum die de inwoners van Leersum niet snel zullen vergeten. Een valwind zorgde voor enorme schade aan huizen, tuinen, straatbomen en infrastructuur. Het herstel is nog altijd ... lees verder