Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Amerongse Bos - meer informatie

Meer informatie Amerongse Bos

Het Amerongse Bos is één van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder omdat de meeste bossen op de Heuvelrug pas ongeveer honderd jaar oud zijn. Het Amerongse Bos steekt hier echter met kop en schouders bovenuit: sommige grove dennen dateren uit 1770. Het bos dankt zijn leeftijd aan de kasteelheren van het in de Amerongse Bovenpolder gelegen kasteel Amerongen. Zij lieten het bos aanleggen om er te kunnen jagen. Naast zijn ouderdom heeft het Amerongse Bos nóg een bijzonderheid. Het bos ligt namelijk op de 69 meter hoge Amerongse Berg, het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. 

Weelderig 

Het Amerongse Bos bestaat uit loof en naaldbomen van verschillende leeftijden. De ondergroei is weelderig met struiken en kruiden. Op de grond ligt een flinke hoeveelheid dood hout. Vanwege de grote variatie en de vele oude, holle bomen, vinden allerlei dieren en planten er een plekje. Op de bodem groeit onder andere blauwe bosbes en struikheide op de open plekjes. In de struiklaag zijn soorten als lijsterbes en vuilboom te vinden. Echte bosplanten zoals salomonszegel, dalkruid, en eikvaren groeien vooral onder eiken die meer licht op de bodem toelaten dan beuken.

Beheer

Vanwege de grote hoeveelheid holle bomen is het Amerongse Bos een goed leef- en nestelgebied voor vleermuizen, eekhoorns, spechten en de boommarter. Utrechts Landschap sluit met zijn beheer zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke processen; dood hout mag blijven liggen, insecten en ziektes worden niet bestreden en jonge bomen moeten zelf een plekje bevechten.

Informatiecentrum

Aan de zuidrand van het bos liggen oude bouwlanden met een aantal gerestaureerde tabaksschuren. In één van deze historische tabaksschuren is Informatiecentrum Tabaksschuur gevestigd.