Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Boswerkzaamheden Hoge Ginkel

Hoge Ginkel

Boswerkzaamheden de Hoge Ginkel

Komende herfst en winter zullen in de Hoge Ginkel boswerkzaamheden plaatsvinden. Langs wegen en paden kunnen lokaal bomen worden gesnoeid of weggehaald ten behoeve de veiligheid. Op verschillende plekken in het bos voeren we een dunning uit en planten we inheemse soorten aan.

Werkzaamheden
De dunningswerkzaamheden zijn erop gericht om de variatie van het bos te vergroten. Op sommige plekken krijgen inheemse loofbomen zoals eiken en berken meer ruimte om uit te groeien tot grote dikke bomen. Inheemse loofbomen herbergen meer verschillende insecten en zijn daarom belangrijk voor een hogere biodiversiteit. Op andere plekken worden open plekken gemaakt om de groei van jonge boompjes te stimuleren. Uitsluitend bomen met een verfstreep (bles) zullen worden verwijderd. Medio oktober zal er gestart worden met het bleswerk.

Houtoogstmachine
Op sommige plekken worden bomen met de motorzaag gezaagd en op andere plekken wordt een houtoogst-machine gebruikt. De bosbodem is gevoelig voor bodemverdichting. Door met een machine met brede banden (dus een lage wieldruk) te werken en te rijden over zoveel mogelijk dezelfde paden wordt de bosbodem zo min mogelijk beschadigd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen paden soms toch beschadigd raken. We vragen hiervoor uw begrip en geduld; we maken de paden na de uitvoering weer in orde.

Paden gesloten
Enkele paden worden permanent gesloten. Één pad maakt plaats voor een geleidelijke overgang van bos naar heide. Op een andere plek wordt een pad gesloten vanwege een aftakelende Amerikaanse eik. Juist in deze aftakelende fase is de boom interessant voor insecten en vogels. Om die reden blijft de boom staan maar sluiten we het pad af voor de veiligheid van wandelaars. Eventueel sluiten we, om diezelfde reden, ook een deel van een oude beukenlaan af maar dat is nog niet besloten.

Uitvoering
Op de meeste plekken wordt het werk uitgevoerd door een aannemer. Wijzelf zullen ook op andere plekken dan staan aangegeven kleine werkzaamheden verrichten. Na de dunningswerkzaamheden zullen we op een aantal plekken ook bos aanplanten en verrijken met soorten die van nature in dit type bos thuishoren maar die nu nog ontbreken.