Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Ouwehands Dierenpark

We delen de missie van Utrechts Landschap

Goed beschouwd zijn Utrechts Landschap en Ouwehands Dierenpark Rhenen met hetzelfde bezig, vindt directeur Robin de Lange van de Rhenense zoo. ‘De natuur beschermen, ons inzetten voor kwetsbare diersoorten en mensen bewustmaken van de waarde van de natuur.’

Dat was een paar decennia geleden wel anders, beseft De Lange. ‘Toen was een dierentuin een verzameling dieren in kooien. Als dierentuin probeerde je de hele wereld aan diersoorten in je collectie te hebben. Maar die tijd is voorbij. Educatie, soortbehoud en actieve natuurbescherming zijn nu de prioriteiten van een dierentuin.’

Tegelijk is Ouwehands Dierenpark een commercieel bedrijf, dat voor haar eigen inkomsten moet zorgen. ‘Dat is een spannende combinatie, maar gelukkig slagen we daar in. Zo goed zelfs, dat we met onze stichtingen Ouwehands Zoo Foundation en Alertis verschillende natuurbeschermingsprojecten financieel flink kunnen steunen. In 2015 konden we 900.000 euro doneren. Prachtig dat we zo bij mogen dragen aan het behoud van de natuur.’

De Lange waardeert Utrechts Landschap bijzonder. ‘Het is een organisatie die stáát voor haar missie en zich inzet voor de lokale biodiversiteit. Dat inspireert ons. Ik zie ook prachtige mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst. Ik heb al gefantaseerd over een stukje grond in de zoo met diersoorten en een biotoop uit deze regio, waarmee we gelijk aandacht vragen voor Utrechts Landschap. Ideeën genoeg, wat dat betreft.’

Bedrijfsvriend zijn is meer dan Utrechts Landschap financieel steunen, wat De Lange betreft. ‘Wij willen net als Utrechts Landschap de kwetsbare natuur behouden en beschermen. Ook de lokale en regionale natuur. Bedrijfsvriend zijn is een mooie manier om die gedeelde missie zichtbaar te maken.’

Ouwehands Dierenpark Rhenen is Vriend sinds 2000.