Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Excursie Vliegbasis

Aanvraag groepsexcursie Park Vliegbasis Soesterberg

Procedure:

  • Via onderstaande formulier kun je laten weten wanneer je een excursie wilt maken en of het een fiets- of wandelexcursie betreft.
  • Nadat een aanvraag is gedaan, wordt deze uitgezet binnen het gidsenteam. Uiterlijk na twee weken ontvangt de aanvrager per e-mail de bevestiging van de aanvraag en de contactgegevens van de gids(en). De vervolgcontacten verlopen daarna rechtstreeks tussen de aanvrager en de gids(en).
  • Als er voor de gevraagde datum geen gidsen beschikbaar zijn of er reeds een excursie is ingepland, dan kan de excursie niet doorgaan. Ook daarvan wordt de aanvrager uiterlijk twee weken na het doen van de aanvraag per e-mail op de hoogte gesteld.

Aanvraagformulier

Uw gegevens
Indien het een bedrijf of organisatie betreft
Uw aanvraag
Kalender (dd-mm-jjjj)  Tijdstip (uu:mm) 
Let op: een groep bestaat uit maximaal 15 personen. Bij meer dan 15 personen worden er meer groepen geformeerd en schrijft men ook in voor meerdere groepen.
personen
Let op: Utrechts Landschap kan niet voor fietsen zorgen. Neem deze zelf mee of huur deze bij een verhuurbedrijf in de regio.
Bij twee groepen is het mogelijk twee fietsexcursies te reserveren of een combinatie van een wandel en/of fietsexcursie
Dit i.v.m. onze planning
'Aanvullende informatie