Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Voorwaarden

Boven alles is Park Vliegbasis Soesterberg een uniek natuurgebied met kwetsbare flora en fauna. Daarom zijn er enkele zeer belangrijke basisvoorwaarden die in acht moeten worden genomen bij gebruik van buiten- en binnenlocaties op het terrein:
- Gemotoriseerde voertuigen en vliegend materieel (waaronder drones) zijn niet toegestaan op het terrein, alleen voor transport naar en van een gehuurde locatie.
- Betreding buiten paden en wegen is niet toegestaan.
- Activiteiten zijn alleen mogelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
- Honden zijn niet toegestaan op het terrein, ook niet aangelijnd.
- Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 augustus. Aanvragen voor die periode bekijken we nog aandachtiger of ze mogelijk schadelijk kunnen zijn voor flora en fauna.
- Onze reguliere bezoekers mogen niet door activiteiten gehinderd worden.

Wilt u een aanvraag doen voor een activiteit, binnen of buiten? Op onze toestemmingspagina is uitgebreide informatie te vinden alsook een toestemmingsformulier.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u direct contact opnemen met Klaas van Heeringen, locatiemanager van Park Vliegbasis Soesterberg. Te bereiken op 06 23 86 91 01 of mail k.vanheeringen@utrechtslandschap.nl.