Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

provincie Utrecht

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht bepaalt in belangrijke mate het beleid voor het landelijk gebied. Bovendien loopt de financiering van aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden grotendeels via de provincie. 

Het zal duidelijk zijn dat de provincie Utrecht en Utrechts Landschap op tal van terreinen nauw samenwerken om natuur, landschap en erfgoed in onze provincie te beschermen. Ter ondersteuning van activiteiten op het vlak van visievorming, belangenbehartiging, natuureducatie en publieksvoorlichting ontvangt Utrechts Landschap jaarlijks een financiële bijdrage van de provincie Utrecht.

Naar website provincie Utrecht