Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Reserveren

E-tickets

Plantage Willem III bestaat uit een buitenlands aandoend glooiend landschap, waar zich diverse sneeuwsmeltwaterdalen uit de laatste ijstijd bevinden. Eén daarvan is dankzij de heide-uitbreiding van een aantal jaren geleden weer prachtig te zien. Op de Plantage ligt een van de grootste droge schraalgraslanden van de provincie Utrecht. De graslanden worden begraasd door halfwilde gallowayrunderen, konikpaarden en wilde damherten. De gevarieerde begroeiing van kruidenrijke graslanden, boomgroepjes en struweel is van grote betekenis voor vogels als de roodborsttapuit, geelgors, gekraagde roodstaart en boomleeuwerik. Ook de zandhagedis, vele vlinders, sprinkhanen en kleine zoogdieren voelen zich hier thuis. Geniet ondr leiding van een gids van deze prachtige natuur. 

  1. 30

    Wandelexcursie Plantage Willem III

    € 0,00 Nog 30 plaatsen beschikbaar