Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Periodiek schenken

Periodiek schenken, een win-win situatie

Wilt u met uw gift meer betekenen voor de Utrechtse natuur? Zet uw Beschermerschap of donaties om in een periodieke schenking. U blijft van hetzelfde voordeel genieten en nog meer!
Zo wordt u Beschermer voor Het Leven wanneer u € 100,- of meer per jaar (minimaal 5 jaar via de periodieke schenking) doneert. U geniet de rest van uw leven van al het Beschermersvoordeel. Ook nodigen wij u uit voor bijzondere activiteiten en evenementen.

Wat doet Utrechts Landschap met mijn bijdrage?
Uw periodieke schenking bestemmen wij voor de aankoop van nieuwe natuurgebieden in Provincie Utrecht. Indien u een andere wens heeft gaan wij daarover graag met u in gesprek.

Wat is mijn jaarlijkse voordeel?
De gift die u schenkt is, ongeacht de hoogte ervan, volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Het kabinet heeft besloten om vanaf 2020 giften (net als andere persoonsgebonden aftrekposten) niet meer fiscaal aftrekbaar te laten zijn tegen het geldende toptarief van 50,75%. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,10% bereikt wordt. Het gevolg is dat het fiscale voordeel van een (periodieke of eenmalige) gift afneemt. Gebruik de schenkcalculator om uw belastingvoordeel direct te berekenen.

Hoe maak ik mijn periodieke schenking in orde?
U kunt via de schenkcalculator van de Schenkservice uw periodieke schenking in orde maken (let op, een deel van uw periodieke schenking gaat eenmalig naar de schenkservice, hier zitten dus kosten aan verbonden) óf download hier de overeenkomst tot periodieke schenking.

  • Vul van beide formulieren het exemplaar voor de 'schenker' en de 'ontvanger' in, print ze uit en onderteken ze.  
  • Stuur alle ingevulde overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar: Utrechts Landschap, t.a.v. Publiek & Relatie, Antwoordnummer 121, 3720 XB, De Bilt.
  • De ingevulde exemplaren voor de schenker worden aangevuld door Utrechts Landschap. U ontvangt deze per post retour. Het is belangrijk om dit formulier goed te bewaren voor uw belastingaangifte. Ook maken wij direct uw Beschermerschap voor Het Leven voor u in orde en sturen uw welkomstpakket toe.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie of de formulieren gratis per post thuis ontvangen inclusief retourformulier? Stuur een e-mail naar Birgitta van Heezik, medewerker fondsenwerving afdeling Publiek & Relatie, of bel 030-220 55 55.

Hartelijk dank voor uw steun!

Belastingvoordeel

De Belastingdienst merkt Utrechts Landschap aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor u als voor ons voordelen. U kunt uw gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Ieder bedrag dat u aan ons schenkt of nalaat, kunnen wij volledig inzetten voor het beschermen van de natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Utrecht.

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer Utrechts Landschap: 003001921

Meer informatie