Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Partners

Samenwerken

Om onze doelen te bereiken, is samenwerking noodzakelijk. Met de provincie, gemeenten en waterschappen. Maar uiteraard óók met lokale bedrijven en actieve natuur- en milieuorganisaties. Door samen te werken, worden de belangen van onze natuur en landschappen effectiever behartigd. Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen van de flora, fauna en rust in hun buurt kunnen genieten.

LandschappenNL

De 12 provinciale Landschappen werken samen onder de naam LandschappenNL. Zo kunnen zij op landelijk niveau opkomen voor de belangen van natuur en landschap. Bovendien kunnen zij door efficiënt samen te werken meer energie steken in de zorg voor natuur en landschap in de eigen provincie. In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met de aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. 

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij helpt mee aan de bescherming van natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Sinds 1996 zijn de provinciale Landschappen beneficient van de Loterij. Utrechts Landschap kan dankzij deze bijdrage investeren in projecten en inspelen op de actualiteit.

Bedrijfsvrienden

Utrechtse bedrijven die zich verbonden voelen met de natuur en cultuurhistorie in hun directe leefomgeving kunnen dit handen en voeten geven door Bedrijfsvriend te worden van Utrechts Landschap. Zij steunen hiermee niet alleen de natuur en het landschap met een financiële bijdrage, maar geven hiermee ook aan het werk van Utrechts Landschap te steunen.