Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waarom bomen aanplanten op landgoederen en buitenplaatsen?

Wij zijn trots op al onze bomen op de landgoederen en buitenplaatsen, zo mogelijk nog meer op de monumentale en veterane exemplaren. Zij zijn onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed. Wij zorgen goed voor ze. We streven ernaar dat ze vele honderden jaren zullen blijven staan. Zelfs als ze (bijna) dood zijn, mogen ze – mits veilig voor bezoekers – zo lang mogelijk blijven staan. Dat is goed voor nesten van vogels, vleermuizen en andere kleine zoogdieren. Ook (korst-)mossen en paddenstoelen profiteren van (bijna) dood hout.

 

Hoe kun je een boom sponsoren?

Utrechts Landschap signaleert een groeiende behoefte vanuit de samenleving om bomen aan te planten en soms zelfs te sponsoren. We vinden het belangrijk daar waar mogelijk hier invulling aan te geven. Op een aantal locaties op de landgoederen van Utrechts Landschap zijn hiervoor mooie kansen waarbij de aanplant van nieuwe bomen zeer waardevol bijdraagt aan de biodiversiteit en het landschap. Denk hierbij aan het planten van een bomenlaan of een individuele boom op een landgoed. Het aanplanten van bomen is aanbodgericht. Dat wil zeggen dat Utrechts Landschap bepaalt welk type boom er geplant wordt en waar en wanneer dat gebeurt. De sponsorbedragen zijn afhankelijk van de boom die wordt gepland. Als herinnering is het mogelijk een boomschijf met een tekst erop te laten maken.

 

Wat bedoelen jullie met een boom voor de toekomst?

Door klimaatverandering wordt het niet alleen warmer maar ook steeds droger in Nederland.

Waarschijnlijk weet u al dat bomen belangrijk zijn om de klimaatverandering af te remmen, voor het behoud van CO2, voor de fauna (voedsel, schuil- en nestplaatsen, nestmateriaal) en voor – niet onbelangrijk – de beleving. Utrechts Landschap neemt haar verantwoordelijkheid in de aanplant van bomen.

 

Is € 1000 voor een unieke boom niet erg veel?

Er is door boswachter Joris een zorgvuldige keuze gemaakt voor bomen die zijn opgewassen tegen de klimaatverandering. Dit neemt niet weg, dat we de bomen voor een goede start en in droge zomers veel water moeten geven. Daarnaast hebben we uiteraard kosten voor de aanschaf en het transport van de boom, het graven en plantklaar maken van het plantgat, het planten van de boom, deze te voorzien van boompalen of boomjuk en boomband, eventuele snoei en bemesting.

 

Mogen er bloemen, een steen of bordje bij de boom worden gelegd?

Bij de boom mag een ‘bordje’ gelegd worden, met een door u te bepalen tekst. Bijvoorbeeld voor een baby, een jubileum, ter nagedachtenis aan een persoon of een klein gedicht. Voor het natuurlijk aanzien mag uitsluitend op een boomschijf die uiteindelijk natuurlijk zal vergaan. Wij kunnen u een houtbewerker aanbevelen, die dit voor u kan realiseren. Omdat de locatie een openbaar landgoed of buitenplaats is, mogen er bij de boom geen bloemen gelegd noch gedenktekens geplaatst worden.

 

Kan ik de plantlocatie bezoeken?

Op sommige locaties kunt u te allen tijde de boom bezoeken, maar er zijn ook plaatsen waar dit alleen in overleg met Utrechts Landschap kan. Broedseizoen-gevoelige locaties en plekken als  bijvoorbeeld in een akker of een weide met vee zijn wat minder toegankelijk.