Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Lezing plantertje groot, boompje dood

Plantertje groot, boompje dood

Doordat er zichtbaar veel bomen in onze bossen afsterven, wordt het voor steeds meer mensen duidelijk dat er echt iets mis is in het bos. De zich opdringende vragen zijn ‘wat gebeurt er nu eigenlijk?’ en ‘moeten we en kunnen we hier iets aan doen?’ .  Er lijkt een stelsel van verschillende oorzaken achter te liggen, die echter samenkomen in de manier waarop wij, als mensen, omspringen met onze eigen leefomgeving.  De twee grootste milieuthema’s van dit moment, klimaat en stikstof, zijn beide met de problematiek van de bossterfte vervlochten. We zullen de oorzaak-effect relaties zoveel mogelijk (nog lang niet alles is bekend) afpellen en de relaties tussen de verschillende aantastingsfactoren van het bosecosysteem ontdekken en hoe deze leiden tot boomsterfte en andere effecten op de biodiversiteit. Uiteraard staan we ook stil bij de vraag ‘wat nu?’.

Ecoloog Arnold van den Burg (Stichting Biosfeer) doet al heel lang onderzoek naar de natuurkwaliteit in de bossen en heidegebieden van de Zuidwest-Veluwe. Zijn onderzoek naar de achteruitgang van roofvogels leidde het onderzoek in de richting van de vermestende effecten van stikstof en later ook de verzurende werking (in relatie tot pootbreuken bij mezen). Het onderzoek is niet onopgemerkt gebleven in de behandeling van de stikstofproblematiek en Arnold geeft nu ook veel voorlichting over de effecten van stikstof op de natuur van de droge zandgronden.

Waar & wanneer

  • Dinsdag 17 maart
  • Start 19.30 uur, koffie/thee vanaf 19.15 uur
  • Hoofdgebouw Landgoed Oostbroek, De Bilt

Let op: deze lezing is vol

Wil je op de reservelijst? Vul het formulier in:

Ja, ik wil op de reservelijst van de lezing 'Plantertje groot, boompje dood'