Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Oostbroeklezing Natuurnetwerk Nederland

Oostbroeklezing Natuurnetwerk Nederland

Inschrijven niet meer mogelijk. Alle online plekken zitten vol.

Het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.

Wat is de historie en het doel van het netwerk? (Hoe) wordt het NNN eigenlijk beschermd? Wat mag er wel en niet? Welke soorten profiteren van het NNN? Is het al gereed? Welke successen en bedreigingen zijn er?

Tijdens de online Oostbroeklezing op dinsdag 18 januari 2022 van 19:30 tot 21:00, vertelt Nicolette Buiter u daar meer over.

Nicolette Buiter is beleidsmedewerker bij Utrechts Landschap. Zij neemt u mee over de achtergrond en het functioneren van het Natuurnetwerk Nederland. Zij komt bij ruimtelijke ontwikkelingen van gemeente, waterschappen en provincies op voor het belang van het NNN en de natuur.

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante en boeiende lezingen en webinars. U kunt gratis deelnemen, maar aanmelden is noodzakelijk.

Helaas, alle online plekken zitten vol.