Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

antwoordenquiz

Antwoorden quiz: Vliegers op de vliegbasis

1. Naast hoog- en laagvliegers vinden we er ook de laatvlieger. Deze wordt zo genoemd omdat hij later uitvliegt dan zijn soortgenoten, namelijk na zonsondergang. Wat voor dier is de laatvlieger?grootoorvleermuis-Kees-Marijnissen

 • A. Roofvogel
 • B.Hommel
 • C.Libelle
 • D. Vleermuis

2. Van de gesloopte gebouwen en wegen is op verschillende plekken langs de start- en landingsbanen een kleine steenhoop achtergebleven, met de bedoeling dat een vogelsoort er gaat broeden. Maar welke?Tapuit

 • A. Paapje
 • B. Steenuil
 • C. Tapuit
 • D. Veldleeuwerik

3. De ene roofvogel is moeilijker te herkennen dan de andere, maar een exemplaar met zo’n mooie roestkleurige ‘broek’ kan er maar eentje zijn, namelijk:

 • A. de boomvalkBoomvalk -buitenbeeld
 • B. de buizerd
 • C. de sperwer
 • D. het smelleken

4. Deze voor de vliegbasis iconische soort laat alleen zijn vleugels zien in de vlucht. Eigenlijk is het niet veel meer dan fladderen. Wat is dit voor een insect?

 • A. Blauwe distelbladroller (nachtvlinder)
 • B. Blauwe glazenmaker (echte libel)
 • C. Blauwvleugelsprinkhaan (sprinkhaan)
 • D. Bruin blauwtje (dagvlinder) 

5. In de buurt van zweefvliegtuigen zijn vaak buizerds te vinden, omdat deze gebruikmaken van dezelfde thermiek. Hoe komt het dat er boven de vliegbasis relatief veel thermiek is?

 • Door de droge ondergrondBuizerd
 • Door het hoogteverschil
 • Door magnetische straling
 • Doordat er geen ander vliegverkeer toegestaan is

6. Aan de Van Weerden Poelmanweg staat dit vliegtuig, als een zogeheten poortwachter voor het Nationaal Militair Museum. Eerder stond deze aan de A28. Welk type is het?

 • A. F-100 Super SabreF104 Starfighter
 • B. F-102 Delta Dagger
 • C. F-104 Starfighter
 • D. F-4 Phantom II

7. Kenmerkend aan de veldleeuwerik is de hemelzang. De mannetjes klimmen jubelend tot op grote hoogte, zweven daar of vliegen rond. Vervolgens gaan ze, nog steeds zingend, zwevend en duikelend naar beneden richting het nest. Waarom doen ze dat?

 • A. Zo bakenen ze hun territorium af
 • B. Zo maken ze indruk op het vrouwtje
 • C. Zo vangen ze de meeste insecten
 • D. Zo waarschuwen ze voor gevaar

8. De vele soorten wilde bijen die op Park Vliegbasis Soesterberg leven hebben bijzondere, soms zelfs uitbundige benamingen. Welke van deze vier bestaat niet echt?

 • A. Bronzen halskopmetselbij
 • B. Grote spitstandbloedbijUL21_MUL_zomer_cover_HR
 • C. Matglanswespbij
 • D. Valse rozenzandbij

9. Een van de icoonsoorten van Park Vliegbasis is een zeldzaam en bedreigd dikkopje, die op maar heel weinig andere plekken in ons land voorkomt. Niet voor niets prijkt hij op de cover van ons magazine deze zomer. Welke is het?

 • A. Bont zandoogje
 • B. Geelsprietdikkopje
 • C. Hooibeestje
 • D. Kommavlinder

10. Groot nieuws was het toen begin 2019 een broedende draaihals werd gespot op Park Vliegbasis Soesterberg. Deze uiterst zeldzame vogel is de enige trekvogel van zijn soort. Wat voor soort vogel is de draaihals?

 • A. KoekoekDraaihals - Buitenbeeld
 • B. Leeuwerik
 • C. Specht
 • D. Zwaluw