Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Ridderoordse Bos - meer informatie

Ridderoordse Bos

Meer informatie Ridderoordse Bos

Het Ridderoordse Bos is een gevarieerd bosgebied dat ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het veenweidegebied. De grove den overheerst, maar er zijn ook percelen met douglas en lariks aangeplant na de Tweede Wereldoorlog. Bij het beheer wordt steeds meer ruimte gegeven aan de inlandse eik, beuk en berk. Het Ridderoordse Bos is rijk aan paddenstoelen en holenbroeders zoals verschillende soorten spechten en boomklevers. Van de roofvogels zijn buizerd, boomvalk en havik vaste bewoners.  

Dassen

Omdat het Ridderoordse Bos ligt op de overgang van de droge heuvelrug naar het natte veenweidegebied, is het aantrekkelijk voor de das. Op de droge, beboste heuvelrug hebben zij hun burcht. Voedsel zoeken ze in het open veenweidegebied. Om de dieren tijdens hun zwerftochten te beschermen tegen het verkeer, zijn er dassentunnels aangelegd. Zo kunnen de dassen veilig naar de andere kant van de N234, A27 en spoorlijn lopen. 

Landgoedbos en villabouwers

Vermoedelijk heeft in het noordelijk deel van het Ridderoordse Bos de middeleeuwse versterking 'Ridderoord' gelegen. Eind 18e eeuw wordt het landgoed aangekocht door familie Van Boetzelaer. Na de dood van de eerste generatie wordt het bezit verdeeld onder de kinderen. Eén van de erfgenamen verkoopt een deel van de grond aan projectontwikkelaars. Er wordt een villapark aangelegd. 

Oprichting Utrechts Landschap

Het verlies van natuur zint het bestuur van de stad Utrecht en de vice-voorzitter Van Tienhoven van Natuurmonumenten niet. Van Tienhoven bepleit het stichten van een regionale natuurbeschermingsorganisatie. Daarop wordt in 1927 Stichting Het Utrechts Landschap opgericht; het eerste provinciale Landschap. Utrechts Landschap weet in 1933 dit gebied te verwerven, de eerste grote aankoop van de stichting. Hiermee is het bosgebied voor altijd veilig gesteld.