Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Plantage Willem III - meer informatie

Plantage Willem III

Meer informatie Plantage Willem III

Plantage Willem III bestaat uit een buitenlands aandoend, glooiend landschap. Op de Plantage bevinden zich diverse sneeuwsmeltwaterdalen uit de laatste ijstijd. Eén daarvan is dankzij de heide-uitbreiding in 2011 weer prachtig te zien.

Graslanden en heide

Op de Plantage ligt een van de grootste droge schraalgraslanden van de provincie Utrecht. De graslanden worden begraasd door halfwilde gallowayrunderen, konikpaarden en wilde damherten. Ook trekt er een herder met schaapskudde rond. De gevarieerde begroeiing van kruidenrijke graslanden, boomgroepjes en struweel is van grote betekenis voor vogels als roodborsttapuit, geelgors, gekraagde roodstaart en boomleeuwerik. Ook de zandhagedis, vele vlinders, sprinkhanen en kleine zoogdieren voelen zich hier goed thuis. Het oostelijke deel van de Plantage Willem III is ingericht als rustgebied. Hier krijgen grondbroeders als patrijs en veldleeuwerik de rust die zij nodig hebben.

Hoger op de glooiende helling van de Plantage Willem III ligt een groot heideterrein. De oppervlakte daarvan is in 2011 meer dan verdubbeld. Vele planten en dieren profiteren hiervan, waaronder zandhagedis en klein warkruid. Hopelijk voelt de nachtzwaluw zich hier straks weer thuis. 

Verbonden

Plantage Willem III is verbonden met de Elster Buitenwaard door een grote faunapassage. In de Elster Buitenwaard wordt de komende jaren nieuwe riviernatuur ontwikkeld, waarvan onder andere zeldzame vogels profiteren: kwartelkoning, porseleinhoen en watersnip.                      

Tabaksplantage

Plantage Willem III dankt zijn naam aan de tabaksplantage die hier vroeger was gevestigd. De familie Ruys stichtte hier in 1853 een tabaksplantage. Het landschap aan de voet van de Heuvelrug bij Elst werd in die tijd bepaald door de tabaksteelt en de daarbij behorende tabaksschuren. Aan het begin van de 20ste eeuw was de tabaksteelt over haar hoogtepunt. In 1902 kwam de Plantage in handen van ‘N.V. Cultuurmaatschappij Remmerden’, waarna de tabaksteelt naar de achtergrond verdween. Na ongeveer 60 jaar is de onderneming overgedaan aan het gewasveredelingsbedrijf Cebeco en sinds mei 1995 is Plantage Willem III in handen van Utrechts Landschap. De historische locaties van de tabakschuren worden tegenwoordig gemaaid, waardoor ze in het landschap zichtbaar blijven.

Drinkplaats voor dieren

Plantage Willem III diersporen ven ivm droogte .jpg24 juli 2018 De terreinmedewerkers van Utrechts Landschap zijn druk in de weer om het vennetje op Plantage Willem III te voorzien van water. Vanwege de aanhoudende droogte wordt het ven door veel diersoorten ... lees verder

Mierennest na twintig jaar nog beschermd en vitaal in Plantage Willem III

Mierennest na twintig jaar nog beschermd en vitaal in Plantage Willem III_Ron Beenen.jpg02 juli 2018 Op de zuidwestflank van de Utrechts Heuvelrug ligt Plantage Willem III. Een deel van de Plantage is de Remmerdense Heide. Al zo’n twintig jaar geleden werd daar een mierennest ontdekt. Het ... lees verder