Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

broedseizoen

Park Vliegbasis Soesterberg

Waarom is de landingsbaan gesloten van 15 maart t/m 15 augustus?

De reden is dat de beschermde vogel veldleeuwerik langs de landingsbaan broedt. De veldleeuwerik heeft drie legsels per seizoen. Vandaar dat de periode lang is.

De veldleeuwerik broedt op de grond en is erg gevoelig voor verstoring.

Onverwachte bewegingen zoals van wandelaars en fietsers en kinderen zijn zeer verstorende factoren voor de veldleeuwerik en de nestlocaties.

De veldleeuwerik is een beschermde vogel in de fauna-wet en we zijn er zuinig op en trots dat er zoveel broedpaartjes op de vliegbasis zijn. Ruim 200.

Bijzonderheden over het broedseizoen van de veldleeuwerik:

  • Vanaf half maart beginnen de mannetjes hun territorium te verdedigen met hun uitbundig klinkende zang.
  • In april beginnen de vrouwtjes aan hun eerste nestjes.
  • Veldleeuweriken produceren op de Vliegbasis drie legsels. Dat kan omdat de jongen in circa 18 dagen vliegvlug zijn.
  • Rond half augustus stopt het voeden van de laatste jongen en trekken de leeuweriken naar het zuiden.