Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Palmerswaard

Meer informatie Palmerswaard

In de Palmerwaard langs de Nederrijn vindt u prachtige riviernatuur. U heeft er een fraai zicht op Rhenen met de Cuneratoren. In 2016 is een deel van de Palmerswaard opnieuw ingericht, om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van waterveiligheid.

Steilrand

De uiterwaard ligt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. De overgang tussen hoog en laag wordt gevormd door een steilrand van 10 meter. Op de helling groeit bijzonder bos met grote exemplaren van de es, zomereik, zoete kers en sleedoorn.

Poelen

Langs de steilrand zijn in 2016 een aantal poelen gegraven. Hierin stroomt schoon kwelwater, afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. De poelen vormen een ideale leefomgeving voor de kamsalamander.

Nevengeul

In 2016 is de nevengeul gegraven. Deze is stroomafwaarts aangesloten op de Nederrijn. Het stilstaande water geeft vissen als winde en alver de mogelijkheid om te paaien. Ook kunnen jonge vissen hier rustig opgroeien voordat ze de grote rivier opzwemmen.

Kleiputten

Eind vorige eeuw zijn er in de Palmerswaard kleiputten gegraven. De klei werd gebruikt voor het maken van bakstenen. De putten hebben zich gevuld met rivier- en kwelwater en vormen nu een leefomgeving voor de poelkikker, ringslang, bittervoorn, rietvoorn, zeelt en kroeskarper. Tussen het riet op de oevers broeden vogels als kleine karekiet, rietgors, krakeend en sprinkhaanzanger. In de steile waterkant nestelt de ijsvogel en oeverzwaluw.

Waarde van het gebied

De Palmerswaard is een Natura2000-gebied. Het maakt deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna voorkomen. De afgelopen jaren zijn steeds meer eentonige uiterwaarden tussen Rhenen en Wijk bij Duurstede omgevormd tot waardevolle natuurgebieden. Langzaam ontstaat er één groot natuurgebied met zijn eigen dynamiek en karakteristieke natuur. Een natuurgebied waar zelfs een grote vogel als de zeearend zich thuis gaat voelen.

Bever

Dat de Palmerswaard een bijzonder natuurgebied is, bewijst de aanwezigheid van de bever. Regelmatig laat het knaagdier zijn tandafdrukken achter in de wilgentakken. De kans dat u een bever ziet is heel klein, want het dier is vooral ’s nachts actief.

Betrokken partijen

De Palmerswaard is de eerste uiterwaard die ingericht is in het kader van het project Uiterwaarden Nederrijn, in opdracht van de provincie Utrecht. Bij de herinrichting zijn de Gebiedscoöperatie O-gen, Utrechts Landschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Rhenen betrokken.