Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Over-Holland

Meer informatie Over-Holland

Tijdens de Gouden Eeuw ontstond bij Amsterdamse patriciërs behoefte aan buitenverblijven om de stedelijke beslommeringen te ontvluchten. Hun aandacht viel op de stroomruggen van de Vecht. Zo ontstonden buitenplaatsen. De naam is afgeleid van het feit dat de buitenplaats als het ware een stukje Holland was op de in Utrecht gelegen oever van de Vecht. Over-Holland werd gesticht in 1676.

Pont

De buitenplaats ligt ingesloten tussen het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westzijde en de Vecht aan de oostzijde. In het noorden grenst het aan de buitenplaats Sterreschans, een particulier terrein. Eind 19e eeuw werd langs de rand van Over-Holland het Amsterdam-Rijnkanaal gegraven (toen nog Merwedekanaal geheten). De buurman van Over-Holland, de eigenaar van buitenplaats Sterreschans, moest daarvoor grond verkopen aan het Rijk. Hij was daartoe bereid op één voorwaarde: dat er een pont zou komen tussen zijn landgoed en het privé-stationnetje dat hij eerder al had afgedwongen toen het spoor van Utrecht naar Amsterdam over zijn grondgebied werd aangelegd. 

Stinsenplanten en vogels

Rond het huis groeien stinsenplanten zoals donkere ooievaarsbek, sneeuwklokje, wilde hyacint en winterakoniet. Stinsenplanten komen veel voorop landgoederen. Aan de westkant van de weg ligt de zogenaamde 'overplaats', met een geheel ander karakter. In het centrum liggen open, bloemrijke weilanden met sloten. De graslanden worden omsloten door opgaand bos en (essen)hakhout. Op Over-Holland komen veel (broed)vogels voor zoals roodborst, winterkoning, fitis, buizerd, boomvalk en ijsvogel.

.

Restauratie Over-Holland

Over-Holland wordt grondig gerestaureerd. Vele aspecten van het oude overpark die in de afgelopen jaren verdwenen of verwaarloosd zijn zullen worden hersteld. Op 12 juni 2021 organiseerde Utrechts Landschap een excursie onder leiding van boswachter Joris Hellevoort en projectleider Paul Vesters. 

Meer informatie