Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Ontdek Lunenburgerwaard

Lunenburgerwaard

Lunenburgerwaard

De Lunenburgerwaard is het uiterwaardengebied ten oosten van Wijk bij Duurstede. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Rijndijk en in het zuiden door een afgesneden arm van de Nederrijn die ontstaan is na de aanleg van de nabijgelegen stuw. De totale oppervlakte van het uiterwaardencomplex is circa 90 hectare waarvan Utrechts Landschap zo’n 7 hectare in bezit heeft.

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

De provincie Utrecht gaat de natuurontwikkeling van de Lunenburgerwaard verder versterken zodat de variatie aan planten en dieren, waaronder vogels in deze uiterwaard toenemen. De provincie Utrecht doet dit samen met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Utrechts Landschap en gemeente Wijk bij Duurstede.

De Lunenburgerwaard is een belangrijke verbinding in het Natuur Netwerk Nederland en is onderdeel van het netwerk van Natura 2000 gebieden langs de Nederrijn en Lek. Net als langs de andere grote rivieren ligt hier ook een opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Vanuit het Rijk en Europa zijn dit belangrijke opgaven, waar de Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat invulling aan geven. Meer weten over het plan van de natuurontwikkeling? Kijk op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie.

Utrechts Landschap is nauw betrokken als terreineigenaar en denkt mee in de uitwerking van het plan en het toekomstig beheer.

Meer over de Lunenburgerwaard

Praktisch

Het gebied is niet toegankelijk voor publiek.

Boswachter

Maarten den Hartigh - Regio Zuid

Maarten den Hartigh