Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Lunenburgerwaard

Meer informatie Lunenburgerwaard

Steenfabriek
In de Lunenburgerwaard ligt de voormalige steenfabriek Lunenburgerwaard met woningen. De steenfabriek heeft in 1985 zijn laatste stenen geproduceerd. Het complex van de voormalige fabriek is nu in gebruik als caravan- en botenstalling.

Kleiputten
In de loop der tijd is door de steenfabriek veel klei gewonnen. Een groot aantal kleiputten is in de jaren '70 weer opgevuld met slib uit de rivier en afgedekt met teruggeplaatste bodemlaan. Langs de winterdijk liggen kleiputten en overblijfselen daarvan, die herinneren aan de kleiwinnen ten behoeve van de dijkverhoging in de 19e eeuw.

Flora en fauna
In dit gebied zijn kleine moerasjes en daar groeien o.a. zwanenbloem, watergentiaan en grote weegbree. Ook amfibieën en vogels zoals de watersnip zijn graag op deze plekken.