Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Landgoed Sandwijck

Meer informatie Sandwijck

Oorspronkelijk was Sandwijck een uithof van het voormalige klooster Oostbroek. In 1834 heeft de toenmalige eigenaar (Van Boetzelaer), het park in de Engelse landschapsstijl laten aanleggen. Het herstel van het later vervallen landgoed werd in 1984 door de Werkgroep Sandwijck, een enthousiaste groep vrijwilligers, ter hand genomen. Nog steeds werkt de werkgroep aan herstel en onderhoud van het terrein. Nu samen met Utrechts Landschap dat het terrein in 1989 aankocht. Het is inmiddels een parklandschap met slingerende waterpartijen, glooiingen, een grote variatie aan boomsoorten en fraaie zichtassen. 

Weilanden vol weelde

De weilanden op Sandwijck zijn lang in agrarisch gebruik geweest, maar hebben tegenwoordig een natuurbestemming. Door de graslanden niet langer te bemesten, ontstaat een bloemrijke vegetatie met soorten als rode klaver en echte koekoeksbloem. Ook weidevogels als grutto, kievit en tureluur krijgen nu meer kans om te broeden. De akkers worden ingezaaid met graan waartussen in de zomermaanden typische akkerkruiden als klaproos en korenbloem bloeien. Ze zijn een voedselbron en geven dekking aan diersoorten als haas, ree, muis, patrijs en vele vlindersoorten. Tussen de weilanden bevinden zich sloten met natuurvriendelijke oevers, houtsingels en boomgroepen. Deze vervullen een belangrijke rol als ecologische verbindingszone. Zo maken vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik van houtsingels, terwijl de begroeiing van de slootoevers belangrijk is voor amfibieën, libellen, wezel, bunzing, hermelijn en de ringslang. 

Verscheidenheid

Sandwijck staat bekend om de grote verscheidenheid aan bijzondere bomen zoals jeneverbes, ginkgo, moseik, sequoia, rode beuk, taxus en Chinese hemelboom. Ook de stinsenflora is rijk vertegenwoordigd. Achter op het voormalige landgoed staat een bijzondere folly in de vorm van een (schijn)kapel. Een folly is een bouwwerk dat geen enkel nut dient oftewel een architectonische dwaasheid. De folly is in de jaren ’90 door Het Utrechts Landschap gerestaureerd.