Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Landgoed Noordhout - meer informatie

Landgoed Noordhout

Ruiters en menners opgelet!

Vanaf 1 januari 2022 is het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug verplicht bij gebruik van onze ruiterpaden. U dient op verzoek een geldig ruitervignet te kunnen tonen op uw smartphone of in geprinte versie.

Het ruitervignet is uitsluitend online te bestellen via de website van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, daar vindt u tevens meer informatie en een kostenoverzicht.

Meer informatie Noordhout

Noordhout is één van de weinige plekken op de Utrechtse Heuvelrug die in de 18e eeuw al bebost was. Hierdoor is de begroeiing ouder dan de bossen in de directe omgeving. Een deel van Noordhout is aangewezen als bosreservaat. Daar wordt niet beheerd en kunnen natuurlijke processen volledig hun gang gaan. Het bos bestaat er uit inheemse boomsoorten zoals eik, berk, beuk en grove den en heeft een gevarieerde opbouw. De ontwikkelingen in dit bos worden gevolgd. Zo is duidelijk geworden dat de beuk hier geleidelijk een steeds sterkere positie in neemt. De eiken en dennen zullen op den duur verdwijnen. Het bosreservaat is beperkt toegankelijk voor het publiek. De rest van Noordhout is volledig toegankelijk.

Verbonden

Op het tracé van de aardgasleiding die dwars door het landgoed loopt, is een heidevegetatie te vinden. Deze strook verbindt het gebied met het aanliggende landgoed Den Treek. Het in 2013 aangelegde ecoduct over de A12 verbindt Noordhout met de natuurgebieden aan de zuidkant van de snelweg. Dieren kunnen zich via het ecoduct verplaatsen tussen het zuidelijke en centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. 

Zeldzame akkerkruiden

De historische akkers van Noordhout worden ecologisch beheerd. Zeldzame akkerkruiden krijgen daardoor de kans om te groeien tussen de rogge. Voorbeelden daarvan zijn slofhak, korensla en duist.