Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Laarsenberg - meer informatie

Laarsenberg

Meer informatie

Vanaf de Laarsenberg heeft u prachtige vergezichten over Rhenen en de Gelderse Vallei, tot voorbij Veenendaal. Het historisch grondgebruik is nog goed in het landschap terug te zien, zoals het hakhoutverleden en akkers met graften. Een groot deel van de Laarsenberg is begroeid met naald- en loofbos. Op de grond liggen dode bomen, begroeid met paddenstoelen en mossen. De inheemse struiken en loofbomen, zoals lijsterbes, berk en eik, worden geleidelijk vergroot. In de holtes van de oude laanbomen woont de boommarter. 

Graften

Al in de middeleeuwen lagen op de hellingen van de Laarsenberg akkers. Om te voorkomen dat de grond wegspoelde, plantte men dwars op de hellingen stroken gras met dichte hagen. Zo ontstonden er steilranden, genaamd graften. Deze zijn vooral bekend uit Limburg en dat maakt ze hier extra bijzonder op de Laarsenberg. De graften bestaan grotendeels uit stekelstruiken en zijn belangrijk voor veel dieren. Vogels vinden er insecten en een plek om te nestelen en te schuilen. 

Akkers

De wuivende akkers tussen de graften kleuren in het najaar goudgeel met paars en blauw. Utrechts Landschap teelt hier op ecologische wijze graan, gericht op akkerkruiden korensla, korenbloem en klaproos en akkervogels zoals de patrijs, geelgors en gele kwikstaart. In de winter blijven stroken met kruiden en graan staan als overwinteringplaats voor insecten en voer voor muizen en vogels. 

‘Laer’

De middeleeuwse betekenis van het woord ‘laar’ of ‘laer’ luidt: open veld of onbebouwd land. Deze betekenis zou heel goed kunnen samenhangen met het feit dat de Laarsenberg vroeger niet bebost was. Tot ver in de 19e eeuw was het gebied nog hoofdzakelijk begroeid met hei. Inmiddels is een groot deel van de Laarsenberg begroeid met bos.

Ereveld

In de meidagen 1940 is op deze plek fel gevochten. Het Nederlandse leger verzette zich hier vier dagen lang tegen een Duitse overmacht, waarbij 382 Nederlandse militairen sneuvelden.