Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Meer informatie

Kasteelbos Renswoude is oorspronkelijk aangelegd in de Hollands classicistische stijl. In 1708 is het park gewijzigd in de geometrische Franse barokstijl, met rechte lanen, het grand canal en een sterrenbos. Het grand canal is met zijn lengte van 750 meter een natte variant van de zichtas. Tussen 1816 en 1818 is het park, vermoedelijk door J.D. Zocher ‘gemoderniseerd’ in de Engelse landschapsstijl. Hierbij zijn veel rechtlijnige elementen omgevormd in glooiende en gebogen lijnen. Het besloten park werd ‘opengebroken’, zodat ook het omringende landschap visueel een deel van het park kon worden.

In het huidige park zijn beide stijlen nog goed herkenbaar. Het park aan de voorkant van het kasteel bevat nog de meeste barokelementen, het park aan de achterzijde is met de grote vijverpartij en de solitaire bomen voornamelijk landschappelijk ingericht.

In het kasteelbos staan veel oude loofbomen met een gemiddelde leeftijd van 150 jaar. Op de bosbodem groeien stinsenplanten, zoals bosanemoon, sneeuwklokje en winterakoniet. In de hoge beuken van het kasteelbos nestelt een kolonie roeken. Rond het kasteelbos ligt een kleinschalig landschap met bosjes, weiden, houtwallen en laaglandbeken. Het grand canal grenst aan de Grebbelinie, een verdedigingslinie uit de zeventiende eeuw.