Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Hooge Kampse Plas, Polder Voordorp

Ruiters en menners opgelet!

Vanaf 1 januari 2022 is het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug verplicht bij gebruik van onze ruiterpaden. U dient op verzoek een geldig ruitervignet te kunnen tonen op uw smartphone of in geprinte versie. Het ruitervignet is uitsluitend online te bestellen via de website van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, daar vindt u tevens meer informatie en een kostenoverzicht.

Hooge Kampse Plas, Polder Voordorp

De Hooge Kampse Plas is een voormalige zandwinput die jarenlang voor een gedeelte is gebruikt als stortplaats. Utrechts Landschap en K3Delta zijn in het voorjaar van 2010 gestart met werkzaamheden om de plas opnieuw in te richten. Hierdoor kan de plas zich ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied op de kruising van de ecologische verbindingszones tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied. 

Aan de zuidoostkant van Fort Voordorp ligt de polder Voordorp. De polder bestaat uit langgerekte graslandpercelen gescheiden door slootjes. Een perceel van 3,5 hectare is eigendom van Utrechts Landschap. Op de oevers van de sloten groeien zwanenbloem en kattenstaart en de graslanden zijn geschikt voor grutto en tureluur.

Meer over de Hooge Kampse Plas

Praktische informatie

 • Wandelen

  Langs de Hooge Kampse Plas ligt een wandel- en fietspad (Hooge Kampse Pad: van Fort Voordorp naar de Groenekanseweg). Polder Voordorp is niet toegankelijk voor publiek. 

 • Honden

  Hooge Kampse Plas: aangelijnd toegestaan.

 • Ruiters

  Evenwijdig aan het Hooge Kampse Pad (wandel- en fietspad), ligt een ruiterpad. Een ruitervignet is verplicht. Dit is uitsluitend online verkrijgbaar via Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

 • Mountainbiken

  Alleen over fietspad.

 • Rolstoelen

  Geen faciliteiten. Het wandelpad is geschikt voor rolstoelgebruikers.

 • Ingang

  Hooge Kampse Plas: Groenekanseweg/Voordorpse Dijk Groenekan.

 • Boswachter

  Rob Veenbrink - Regio Noord

  Rob-26.jpg