Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Grebbeberg - meer informatie

Meer informatie Grebbeberg

Het bos op de Grebbeberg bestaat voornamelijk uit eiken. Er groeien typische bosplanten als salomonszegel, vingerhoedskruid en adelaarsvaren. Langs de steile helling van berg naar rivier groeit sleedoorn, hazelaar en marjolein. De steilrand is ontstaan doordat de rivier duizenden jaren zand en grind van de stuwwal heeft weggespoeld. De provincie Utrecht heeft de steilrand aangewezen als aardkundig monument.

De Grebbeberg maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.