Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Meer informatie De Woerd

Geleidelijke overgangen

De Woerd ligt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijngebied. Hierdoor zijn er vele geleidelijke overgangen van hoog naar laag, van droog naar nat en van voedselarm naar voedselrijk. Deze verscheidenheid in milieufactoren weerspiegelt zich in een rijke flora en fauna. In het gebied leven onder andere vossen, reeën, bunzingen en hazen. In de sloten zijn amfibieën als groene kikkers en salamanders te vinden. Libellen en waterjuffers jagen langs de slootkanten.

Grienden

De grienden en weilanden zijn voor vogels geschikt als leef-, foerageer-, jacht- en broedgebieden. Vogelsoorten die voorkomen in de Woerd zijn de koekoek, de torenvalk, de kievit, de ijsvogel en de tjiftjaf. Ook de flora is afwisselend maar vooral moeras- en oeverplanten doen het goed o.a. gele lis, kattestaart, dotterbloem, moeras-vergeet-mij-nietje en echte koekoeksbloem. Het is onduidelijk of in de Woerd kwelwater (opborrelend grondwater, in dit geval afkomstig van de Heuvelrug) aanwezig is. Als er al kwel te vinden is, dan is het in het noorden van het gebied dat het dichtst bij de Heuvelrug ligt. De Woerd is een onderdeel van Groenraven-Oost.