Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Bosch en Duin - meer informatie

Numansbos

Het Numanbos (19 hectare) dankt zijn naam aan de heer Numan, die vroeger zijn schapen liet grazen op de toen nog uitgestrekte heidevelden. Vandaag de dag is de heide verdwenen en bestaat het Numanbos vooral uit inlandse loofbomen zoals eiken. De rust en de variatie van het Numanbos zorgen voor een uitstekende vogelstand maar ook zoogdieren zoals eekhoorns en vleermuizen zijn er te vinden.

Het Numansbos ligt tegen vliegveld Soesterberg aan. Deze ligging is de oorzaak van een aantal cirkelvormige bomkraters die zijn ontstaan tijdens een aanval op het vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Biltseweg en Reelaan

De terreinen Biltseweg en Reelaan (respectievelijk 9 en3 hectare) vormen rustige enclaves te midden van luxe woonhuizen. Beide gebieden zijn van belang voor de ecologische verbinding van onder andere Houdringe en het Panbos met het noordelijke deel van de Heuvelrug. Omdat in de gebieden open plekken voorkomen, vinden warmteminnende dieren zoals reptielen en insecten (waaronder graafwespen) er een geschikte leefomgeving. 

Ravenhorst

Ravenhorst (9 hectare) is een wat ouder bos dat destijds was aangewezen als bouwterrein. Gelukkig zijn de bouwplannen niet doorgegaan en draagt Ravenhorst nog altijd bij aan het boskarakter van de omgeving. Het bosgebied bestaat hoofdzakelijk uit loofbomen als beuk, eik, berk en de Amerikaanse eik. 

Nieuw Zandbergen

Nieuw Zandbergen (7 hectare) is een restant van het gelijknamige landgoed. Het bezit een mooie afwisseling van bos, weilanden en lanen met voor een deel oude bomen. De moestuin en een weilandje worden omsloten door een bos met zware eiken en beuken uit circa 1850. Het gebied wordt doorsneden door een fietspad dat is aangelegd op het voormalige spoorlijntje Zeist-De Bilt-Utrecht.