Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Westelijke ontsluiting Amersfoort

Westelijke ontsluiting Amersfoort

Voor de aanleg van de Westelijke ontsluiting zullen in het bos van Birkhoven bomen gekapt moeten worden. Utrechts Landschap is daar niet blij mee, want we vinden dat elke aantasting van onze terreinen moet worden voorkomen. Bij de aankoop van het gebied in 2004 is echter in de aankoopovereenkomst als voorwaarde opgenomen dat Utrechts Landschap medewerking verleent aan de realisatie van de Westelijke ontsluiting en hiervoor grond afstaat.

Compensatie voor natuur

De gemeente Amersfoort heeft ons direct en goed betrokken gedurende het hele project. Ondanks het feit dat er bomen gekapt moeten worden en we grond moeten inleveren, zijn we tevreden over de compenserende maatregelen die de gemeente neemt voor de natuur, zoals de aanleg van een ecoduct langs het spoor en faunapassages langs de Barchman Wuytierslaan en de ontwikkeling van nieuwe natuur langs de Eem. Deze maatregelen leveren een grote meerwaarde op voor de natuur.

Meer informatie over de plannen van de ontsluitingsweg is te vinden op de website van de gemeente Amersfoort