Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Beukenburg, De Leyen - meer informatie

Meer informatie Beukenburg en De Leyen

Beukenburg en de Leyen liggen op de grens tussen de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied. De overgang tussen droge heuvelrug en nattere veenweide maakt het een aantrekkelijke omgeving voor de das. Op de droge beboste heuvelrug hebben zij hun burcht. Voedsel zoeken ze in het open veenweidegebied. Om de dieren tijdens hun zwerftochten te beschermen tegen het verkeer, zijn er dassentunnels aangelegd onder de N234, A27 en spoorlijn door.

Door het terugzetten van de harde bosranden zijn tussen de open ruimtes en het bos gevarieerde bosranden ontstaan. Deze zorgen voor woongelegenheid voor hazelwormen, vlinders, vogels en libellen. In het voorjaar leven hier de smaragdlibel en later in het jaar de bruinrode heidelibel, steenrode heidelibel en paardenbijter. Libellen zijn een belangrijke voedselbron van boomvalken

Herenboerderij met landerijen

Beukenburg is in de 17e eeuw ontstaan als herenboerderij met een uitgebreid landerijencomplex. In de 18e eeuw was al een groot deel van de gronden bebost met eikenhakhout.. Rond 1810 ondergaat Beukenburg een metamorfose: de herenboerderij maakt plaats voor een herenhuis en het park wordt in Engelse landschapsstijl aangelegd met slingerende paden, vijvers en bospartijen. In de periode van 1890-1902 is het herenhuis verbouwd tot een groot landhuis. Na de Eerste Wereldoorlog bleek dat de opbrengst uit het landgoed te gering was om het grote landhuis in stand te kunnen houden. In 1925 werd het gesloopt. In 2005 is een modern huis gebouwd, dat is ontworpen door architect Sluijmer.

De Leyen

De Leyen verbindt Beukenburg met de Ridderoordse Bossen. Opvallend zijn de oude beukenlanen. De oude beuken worden als woning gebruikt door de vleermuis, uil, specht en boomkruiper. Ook de boommarter leeft hier. In het gemengde bos vinden we veel rode bosmieren. Hier is de groene specht op afgekomen. Deze vogel lust wel een maaltje bosmieren.


Foto groene specht: Peter Pfeifer