Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Beerschoten, Houdringe, Panbos - meer informatie

Meer informatie Beerschoten, Houdringe en Panbos

Beerschoten en Houdringe en het Panbos vormen één groot natuurgebied van 378 hectare. In het afwisselende parklandschap van Beerschoten en Houdringe komen veel vogelsoorten voor. De eeuwenoude bomen bieden geschikte leefmogelijkheden voor diverse spechtensoorten, bosuil, eekhoorn, boommarter en vleermuizen als dwergvleermuis en grootoor. Voor deze laatste soorten is een verblijf ingericht in de oude ijskelder op Beerschoten. Op de droge, zandige terreindelen voelen konijnen zich thuis.

Stuivend zand

Het direct aan Beerschoten grenzende Panbos is een voormalig stuifzandlandschap. Hiervan resteert nog een aantal kleine zandvlaktes, maar het grootste deel van het gebied is begroeid met naaldbos. Karakteristiek voor het Panbos zijn de oude grove dennen die aan de rand van de zandvlaktes staan. Door de wind is het zand tussen de wortels weggestoven en is het wortelstelsel bloot komen te liggen. In één van deze dennen verblijft ’s winters een groep ransuilen. In het Panbos groeien enkele tientallen jeneverbesstruiken die bekend staan als specifieke pioniersplanten in stuifzandgebieden. Zandhagedis en vele insecten profiteren van de droge, en in de zomer warme, zandvlaktes.

Stichtse Lustwarande

Houdringe en Beerschoten behoren tot de Stichtse Lustwarande: de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze lustwarende is rond 1850 is ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht. De letterlijke vertaling is Utrechts (Stichtse) plezier (lust) wandelgebied (warande).

Het parkbos van Beerschoten is in de negentiende eeuw ontworpen in de Engelse landschapsstijl door tuinarchitect J.D. Zocher jr.. Huize Beerschoten is in 1889 gebouwd in neorenaissance stijl. Houdringe bestaat uit bos afgewisseld met grote open ruimtes. Het fraaie huis Houdringe is in 1779 gebouwd. Rond het huis ligt een tuin, deels in Engelse landschapsstijl, deels in Franse barokstijl. 

Herstel Beerschoten en Houdringe

Om Beerschoten een poort van de Lustwarande te laten zijn, is het gebied in 2014 opgeknapt, waarbij het haar grandeur heeft teruggekregen. Utrechts Landschap heeft diverse elementen van de historische parkaanleg hersteld en wandelpaden opgeknapt. 

Zo is de Konijnenberg in oude glorie hersteld, maar met nieuwe materialen die het intensieve gebruik ook aankunnen. De heuvel met linde erbovenop is een historisch parkelement uit de 18e eeuw en aangelegd ter versiering waar diverse lanen samen komen. Vanaf een heuvel had je beter uitzicht en was het makkelijker jagen. De Konijnenberg is hersteld met stalen panelen en trappen zodat je er langs en overheen kan lopen zonder dat de heuvel teveel afslijt.

Ook de Goudvissenkom is hersteld. Dit parkelement uit de 18e eeuw werd vroeger gebruikt als visvijver. Utrechts Landschap heeft op de bodem een ondoorlaatbare laag laten aanbrengen, waardoor er weer water in de kom blijft staan. De wanden zijn verstevigd met staal. 

Paviljoen

Het Paviljoen is ruim tien jaar geleden ingericht als informatiecentrum voor de Stichtse Lustwarande. Inmiddels is zowel de opzet en inrichting aan een opknapbeurt toe. De locatie en ruimte bieden kansen voor de combinatie van horeca en informatiecentrum. Utrechts Landschap werkt momenteel aan plannen hiervoor. 

Mogelijk dankzij

De werkzaamheden op Houdringe en Beerschoten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse schenkingen van particulieren en de actieve bijdrage van De Chocolademelkloop, de Nationale Postcode Loterij, Vitens, de provincie Utrecht, de Europese Commissie en de Stichting Mens en zijn Natuur. En natuurlijk verder onze Beschermers en bedrijfsvrienden die jaarlijks zorgen voor een substantiële bijdrage in het realiseren van meer en betere natuur en beleving.