Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats

Het geluid van ruisende bladeren, zingende vogels en zonlicht dat over de bodem van het bos speelt. Zo ziet de natuurbegraafplaats bij Den en Rust in Bilthoven eruit. Geen graven met grafstenen, geen hekken en geen kunstmatige verlichting. Enkel de wisseling van de seizoenen verandert het aanzicht van de natuurbegraafplaats. Het bos, in zijn natuurlijke staat, blijft zo veel mogelijk onaangetast.

Begraven in de natuur

Utrechts Landschap heeft samen met begraafplaats Den en Rust in Bilthoven een natuurbegraafplaats gerealiseerd. De natuurbegraafplaats ligt in een bosgebied van Utrechts Landschap. Op de natuurbegraafplaats blijft het boskarakter behouden. Er zijn geen hekken, noch verlichting. Het bos blijft gewoon opengesteld voor het publiek. De graven worden gemarkeerd met een eenvoudig grafgedenksteen. Er is één pad (van cortenstaal) aangelegd dat door het bosperceel slingert. Graven blijven voor altijd onaangeroerd. Zowel kisten als urnen moeten volledig composteerbaar zijn, waardoor alles uiteindelijk weer opgenomen wordt in de kringloop van de natuur.

Voorlichtingsbijeenkomst

Ieder jaar zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten met wandeling over de natuurbegraafplaats. Martine Eggen, adviseur uitvaartzorg bij Tap DELA geeft samen met Chantal Olgers, assistent begraafplaatsbeheerder Den en Rust, invulling aan de lezing. Met Hans Hoogewerf, boswachter Utrechts Landschap, wandelen we vervolgens over de natuurbegraafplaats. Hij vertelt ons meer over de speciale flora en fauna van dit bijzondere stuk natuurgebied.

Aan de rechter zijde van deze pagina kunt u reserveren voor deze voorlichtingsbijeenkomst. Mocht u hierover vragen hebben kunt u een mail met uw contactgegevens sturen naar beschermersadministratie@utrechtslandschap.nl. Wanneer de bijeenkomsten vol zitten, kunnen wij u op de reservelijst plaatsen. En nodigen wij u uit indien er een extra bijeenkomst wordt georganiseerd. Wilt u liever advies aan huis? Dan kunt u contact opnemen met Tap/Dela.

Den en Rust

Het bosperceel blijft in eigendom en beheer van Utrechts Landschap. DELA verzorgt de begrafenissen. Tussen de natuurbegraafplaats en aangrenzende woonpercelen ligt een bosstrook van 45 meter breed waarin geen graven komen. Meer informatie over de mogelijkheden om begraven te worden op de natuurbegraafplaats van Den en Rust, vindt u op de site van DELA.

Naar de website van DELA