Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Sandenburgerwaard

Natuurinrichting Sandenburgerwaard

De Sandenburgerwaard is een uiterwaard van de Nederrijn ten oosten van Wijk bij Duurstede. Utrechts Landschap voert hier samen met K3Delta een inrichtingsproject uit waarbij klei wordt gewonnen en het terrein meteen wordt ingericht voor natuur. Het is een eerste stap in de realisatie van de natuurinrichting van de Wijkse uiterwaarden: voor de Lunenburgerwaard, die direct grenst aan de Sandenburgerwaard, is een inrichtingsplan gemaakt in opdracht van de provincie.

De Sandenburgerwaard is N2000 gebied, net zoals de Lunenburgerwaard en Gravenbol. Door de inrichting ontstaat een gebied met gevarieerde riviernatuur. De klei wordt – waar het kan - ‘reliëfvolgend’ ontgraven, dat wil zeggen tot op de zandondergrond. Dat levert een goede uitgangssituatie op voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van bloemrijk hooiland en soortenrijk moeras.  Aan de voet van de dijk, een deel dat minder vaak overstroomt, worden ‘kleiputjes’ hersteld: kleine watertjes, prima leefgebied voor amfibieën. Door de aanleg van een geul en lagere, nattere delen die vaker overstromen, ontstaat er paaigebied voor riviervis. Vanuit het project Lunenburgerwaard worden hiervoor Kader Richtlijn Water maatregelen toegevoegd.

Praktisch

Het gebied is niet toegankelijk voor publiek. Het aangrenzende recreatieterrein Gravenbol biedt wandelmogelijkheden.

Boswachter

Maarten den Hartigh

Inrichtingsplan

Sandenburgerwaard kaartje.jpg

  1. Reliëfvolgend ontgraven van geulen
  2. Moerasgeul aan dijkzijde
  3. Verwijderen kade
  4. Reliëfvolgend ontgraven van uiterwaard
  5. Voorland waterkering ophogen met vrijkomende roofgrond
  6. Kade inkorten en weer sluitend maken op primaire waterkering