Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

over de restauratie

Over-Holland

Restauratie Over Holland


Op 16 augustus 2021 gaat Utrechts Landschap beginnen met de grondige restauratie van het rijksmonumentale overpark van de buitenplaats Over-Holland (19 ha). Het parkkarakter van de overplaats is de afgelopen jaren achteruit gegaan. Zowel door diverse stormen in de afgelopen jaren, essentaksterfte en langdurige droogte is er veel schade ontstaan. Laanbeplanting is geheel of gedeeltelijk verdwenen. Waterpartijen moeten nodig worden geschoond en ook de beplanting is niet in de beste conditie.

De geschiedenis van de buitenplaats en het overpark gaat terug tot de late zeventiende eeuw. De toenmalige tuinaanleg in geometrische stijl is nog herkenbaar aan de monumentale lanenstructuur. Een onbetwist voorbeeld hiervan is een beukenlaan, die de zichtas vormt vanuit het huis dat aan de overkant van de Rijksstraatweg ligt, oorspronkelijk in de richting van de ruïne van kasteel Aastein. Door latere ruimtelijke ingrepen, zoals de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, is deze zichtas onderbroken, maar laan en huis hebben tot op de dag van vandaag nog een directe relatie. Dit beeld zal met de restauratie worden versterkt.

In opdracht van Utrechts Landschap heeft Stichting In Arcadië uit Amersfoort het restauratieplan opgesteld. Het bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • Opknappen van de entree
 • Opschonen van sloten
 • Vervangen van bruggen, plaatsen van parkbanken
 • Vervangen van dammen door bruggen
 • Herstel en uitbreiding padenstelsel
 • Snoei- en kapwerkzaamheden, voornamelijk langs sloten, maar ook bij bijvoorbeeld de entree om aanplant van laanbomen mogelijk te maken
 • Herstel verdwenen laanstructuren en versterking van bestaande lanen
 • Herstel beplanting waaronder de aanleg van boomgaard

De werkzaamheden, zullen naar verwachting eind 2022/begin 2023 zijn afgerond. Het is helaas onoverkomelijk dat bezoekers enig ongemak zullen ondervinden van de werkzaamheden. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwe aanplant bomen

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het herstel van het park? Dat kan door ons te steunen bij de aankoop van bomen voor een beter klimaat en een mooier park! Kijk hier voor meer informatie. 

Eerste fase – aanvang 16 augustus 2021

 • Opschonen watergangen
 • Snoei- en kapwerkzaamheden, voornamelijk langs sloten maar ook bij bijvoorbeeld de entree om aanplant van laanbomen mogelijk te maken
 • Vervangen van duikers voor betere doorstroming
 • Herstellen taluds watergangen
 • Vervangen van beide bestaande bruggen
 • Aanplant in het parkvak nabij de Rijksstraatweg

OVH kaartje Project 2021-2022