Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Meer informatie Hoog Beek en Royen

Wijngaard

Samen met de Rotary Zeist heeft Utrechts Landschap op landgoed Hoog Beek en Royen een wijngaard aangelegd. De wijngaard ligt achter de boogvormige muur op de plek waar vroeger een omvangrijke gebruikstuin met kassen was. Deze kassen leverden fruit, groente en bloemen aan de toenmalige bewoners van het landhuis. 

Baken ‘Zeist aan Zee’

Een folly is een bijzonder fenomeen op buitenplaatsen en landgoederen: het is vaak een fantasiegebouwtje dat de toeschouwer op het verkeerde been zet en daarmee vragen oproept. Op landgoed Hoog Beek en Royen staat een folly in de vorm van een baken. Het baken Zeist aan Zee is in 2009 gemaakt naar het grondplan van een oude theekoepel die in het verleden op deze plaats stond. Architect Jord den Hollander heeft zowel het verleden als de toekomst in het ontwerp van de nieuwe folly verweven. Het baken geeft de markering aan tussen het rivierengebied en de zandgronden van de heuvelrug. Als de stijging van de zeespiegel doorzet, dan komt wellicht vlakbij dit punt de nieuwe kustlijn van Nederland te liggen. Zeist aan Zee is dan een feit.

Stichtse Lustwarande

De buitenplaatsen langs de Driebergseweg in Zeist zijn onderdeel van de Stichtse Lustwarande, een unieke gordel van buitenplaatsen die rond 1850 is ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en utrecht. De Lustwarande ligt op de flank van de Utrechtse Heuvelrug en strekt zich uit van De Bilt tot aan Rhenen. Langs de Lustwarande staan meer dan 100 buitenplaatsen en landgoederen. 

Natuurwaarde

Naast de grote cultuurwaarde die de buitenplaatsen hebben, zijn ze van belang voor vele planten en dieren. Zo fungeren de monumentale bomen als woonruimte voor o.a. boommarter, vleermuizen en holenbroeders als specht en boomklever. De vijvers vormen een uitstekend leefgebied voor kikkers, padden en ringslangen. Door de ligging in het overgangsgebied tussen Heuvelrug en Kromme Rijngebied functioneren de buitenplaatsen langs de Driebergseweg ook als ecologische verbindingszones.