Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Medewerker gids Amersfoort

Medewerker gids Amersfoort (en omgeving)

Aan de rand van de stad Amersfoort ontwikkelen zich in rap tempo twee bijzondere natuurgebieden. Het agrarische gebied ten oosten van de stad is omgevormd tot natuur met schraal grasland, rietmoeras, bosschages en poelen. In 2007 is Bloeidaal aangelegd en in 2011 volgde De Schammer. Bloeidaal en De Schammer kleuren in het voorjaar en in de zomer blauw, paars en geel. Op de graslanden groeien orchideeën, blauwe knoop en Spaanse ruiter. In de poelen groeit moerasvergeet-mij-nietje, pijlkruid en bitterzoet.

Daarnaast heeft de regio ook nog het gebied rondom Landgoed Stoutenburg, wat in een beekdal ligt. Het landgoed bestaat uit een parkbos, houtwallen en weilanden. Landgoed Stoutenburg grenst aan agrarisch gebied, waardoor het een open karakter heeft. Het parkbos is aangelegd rond 1880, tijdens de bouw van het huidige kasteel. Het bestaat grotendeels uit loofbomen. Opvallend zijn de hulststruiken in de ondergroei. In het voorjaar bloeien er sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen. In het voorjaar bloeien er in het parkbos sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen, de zogeheten stinsenplanten.

In de gebieden rondom Amersfoort (Stoutenburg, Bloeidaal, de Schammer en Birkhoven) worden regelmatig excursies gegeven aan onze bezoekers. De excursies worden uitgevoerd door een gidsenteam die volledig uit vrijwilligers bestaan. Het gidsenteam is onderdeel van de Commissie Amersfoort en omgeving.

Medewerker gids Amersfoort en omgeving (vrijwillig) 

  • Word je enthousiast over natuur en geschiedenis?
  • Ga je graag op pad?
  • Kun je goed vertellen en inspelen op een groep(je) mensen?
  • Ben je leergierig om kennis te verzamelen?

Dan is dit vast een leuke functie voor jou!

Als gids ga je met een groep(je) mensen op pad (alleen of met een mede-gids). Je brengt over wat de natuur en historie in onze gebieden te bieden heeft.Naar gelang je interesse kun je ook een bijdrage leveren aan de ondersteuning van activiteiten die door de commissie in de omgeving georganiseerd worden.

Het gidsenteam heeft een coördinator gidsen die jou begeleidt tijdens de inwerkperiode en daarna. Je krijgt ook ondersteuning in de praktijk van andere (ervaren) gidsen. Al lerend krijg je ervaring en kennis waardoor je zelfstandig excursies kunt verzorgen.

Excursies worden ingepland aan de hand van een rooster. Daar kun je je voor opgeven. Een excursie duurt ongeveer 2 uur.

Utrechts Landschap biedt werk in een actieve en creatieve organisatie waar veel aandacht is voor een goede sfeer en gezelligheid. Je kunt deelnemen aan excursies en bijeenkomsten waardoor je kennis over Utrechts Landschap krijgt en je kennis van natuur en cultureel erfgoed kunt uitbreiden.

Stroomt de positieve energie door je lijf? Leuk! Vul dan dit aanmeldformulierin. Onze vrijwilligerscoördinator Sarah Bauwens zal contact met je opnemen om het vrijwilligerswerk samen te bespreken.