Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Haardhout en milieu

Kachelhout en milieu

Bos groeit continu, ieder jaar komt er per hectare zo’n 7m3 hout bij. Om de ondergroei van het bos meer ruimte en licht te geven, haalt Utrechts Landschap een deel van de bijgroei weg. Dit wordt verkocht aan de rondhouthandel. Ongeveer een kwart daarvan bestaat uit loofhout, overwegend bestemd als brandhout. Een deel van het brandhout wordt aan particulieren verkocht tijdens de jaarlijkse houtveiling in november. Onder voorwaarden kunnen particulieren het hout zelf komen zagen en direct mee naar huis nemen.

Utrechts Landschap wordt soms aangesproken op de milieueffecten van het hout stoken. We vertellen je graag meer over de effecten van ons kachelhout op het milieu en hoe de gebruiker milieuvervuiling zo veel mogelijk kan voorkomen.

Het verbranden van hout is CO2-neutraal

Hout is een duurzame brandstof. Anders dan het gebruik van kolen of aardgas verloopt het verbranden van hout CO2-neutraal. Bomen vormen van CO2 uit de lucht hout, wat bij het verbranden weer vrijkomt. Ook al zou het hout in het bos achterblijven en tot humus vergaan, dan ook komt daar uiteindelijk een gelijke hoeveelheid CO2 bij vrij. Houtkachels met een hoog rendement dragen minder bij aan klimaatverandering, dan gasgestookte verwarming.

Lokaal geoogst

Het hout dat Utrechts Landschap op stam verkoopt is duurzamer dan het meeste brandhout dat in Nederland wordt verstookt. Dat heeft vaak een flinke afstand afgelegd en is soms zelfs kunstmatig gedroogd. Dat alles kost natuurlijk veel energie. Het brandhout van Utrechts Landschap wordt lokaal geoogst en gestookt, dat bespaart transportenergie. Bovendien worden voor het zagen geen grote vervuilende machines gebruikt.

Verantwoord stoken is belangrijk

Hout is een duurzame brandstof, maar dat betekent niet dat hout stoken zondermeer milieuvriendelijk is. Ook bij verbranding van schoon hout kan luchtvervuiling ontstaan van fijnstof, koolwaterstoffen (PAK's) en koolmonoxide. De luchtvervuiling neemt toe bij verkeerd gebruik van de houtkachel. Utrechts Landschap vindt het belangrijk om de kopers te informeren over verantwoord stoken om zo de milieueffecten ervan te beperken. Daarom hebben we een aantal tips voor verantwoord stoken op een rij gezet.