Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Heidecorridor bijna klaar voor zandhagedis

Zandhagedis_adw_SoestVBSB140613_10.JPGwoensdag 11 september 2019

Afgelopen maandag zijn de afrondende werkzaamheden voor het project Lizard Lane begonnen. De Lizard Lane is een heidecorridor die de heideterreinen van Park Vliegbasis Soesterberg, waterwinlocatie Soestduinen en de Vlasakkers verbindt. Het is een onmisbare schakel in het Utrechtse heidelandschap ten behoeve van de biodiversiteit. De heidecorridor is geschikt voor zeldzame dieren als de zandhagedis, vogels en insecten zoals de kommavlinder.

Unieke samenwerking

Het Lizard Lane-project is een unieke samenwerking tussen diverse grondeigenaren en belanghebbenden. Ook de eigenaren van de gebieden aan weerszijden hebben zich aangesloten, waaronder Utrechts Landschap met Park Vliegbasis Soesterberg aan de westzijde.

Afrondende werkzaamheden

De afrondende werkzaamheden van de Lizard Lane bestaan uit het plaggen van de bovenste bodemlaag, de aanleg van grondwallen, het aanplanten van bosplantsoen en uitstrooien van heidemaaisel. Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen wordt gewerkt van oost naar west. Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind oktober worden afgerond.

Meer informatie over de Lizard Lane vind je op deze factsheet.

« Terug

Delen:

Share Share