Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Werkzaamheden Over-Holland gestart

herinrichting over holland 1.jpg08 juni 2022

De restauratiewerkzaamheden bij de entree van het overpark van buitenplaats Over-Holland zijn afgelopen week van start gegaan. In een bericht dat in september vorig jaar op de website verscheen, werden deze werkzaamheden aangekondigd. De restauratie is nodig omdat in de loop der jaren door stormen forse schade is ontstaan. Maar ook periodes van droogte en essentakziekte hebben hun sporen achtergelaten.

Aanplant haag en linden

De herinrichting van de entree is onderdeel van de grote restauratie van het overpark van de buitenplaats Over-Holland. Bij dit deel van de werkzaamheden hoort o.a. nieuwe bestrating, aanleg van parkeerplaatsen en een fietsenstalling, het voorbereiden van de aanplant van haag en linden in het najaar, het plaatsen van nieuwe bankjes en het plaatsen van een informatiebord.

Om de overplaats met zijn hoge cultuur- en natuurwaarden voor de toekomst te behouden zijn het herstel van het lanenpatroon en de waterhuishouding het belangrijkst. De afgelopen jaren zijn veel monumentale bomen gesneuveld mede door essentaksterfte en zijn er gaten gevallen in de lanen. Die gaten worden gedicht, en de laan bij de ingang wordt volledig nieuw ingeplant met klimaatbestendige lindebomen.

Baggeroperatie

Vorig jaar is er een omvangrijke baggeroperatie uitgevoerd. De bagger is toen verspreid over het terrein en inmiddels ingeklonken. In februari is door de verschillende stormen wederom grote schade in het park ontstaan. Vanwege het broedseizoen kan de schade momenteel niet worden hersteld. In het najaar zullen de tientallen omgewaaide bomen worden opgeruimd. Dan zal ook een grote aanplantactie van nieuwe bomen plaatsvinden. 

« Terug