Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Welkom in kraamkamer van Moeder Natuur

Lepelaars nest.JPG07 maart 2021

Boswachters roepen op om respectvol met natuur om te gaan

De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg, want de grote drukte in natuurgebieden sinds de pandemie kan tijdens het aankomend broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Utrechts Landschap, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week borden en spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.

Kwetsbaar

De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders vragen bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, houd honden aan de lijn, laat geen afval achter.

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied in het overblijft waar wild zich kan terugtrekken. Op sommige plekken zijn in het broedseizoen extra maatregelen getroffen om dieren te beschermen.

Landingsbaan vliegbasis dicht

Omwille van de broedende veldleeuweriken sluit Utrechts Landschap per 15 maart de landingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg. De veldleeuwerik is een grondbroeder en daarom zeer gevoelig voor verstoring. Jaarlijks broeden er zo’n 200 paar veldleeuweriken langs de baan. Een rustige kraamkamer is voor de vogels van groot belang, want de veldleeuwerik staat op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. Na 15 augustus gaat de landingsbaan weer open voor publiek. Het Wethouder Lemmenpad (fietspad tussen de Soester Hooght en Batenburgweg) blijft wel open.

Verstoring heeft grote gevolgen

Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze –onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Wilde dieren weten vaak goed waar wandelpaden lopen en houden daar rekening mee. Ze houden geen rekening met mensen of honden búiten de paden. In paniek kan een ree zich doodrennen tegen een hek of op een weg. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei. Geniet dus van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect.

Foto: lepelaar op nest (Buiten-Beeld)

« Terug