Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Utrechts Landschap vraagt aandacht voor broedseizoen

UL- reekalfjes Renk Ruiter.jpg15 maart 2022

Welkom in kraamkamer Moeder Natuur

De lente lokt, het broedseizoen is in aantocht. Boswachters van Utrechts Landschap vragen bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. In veel gebieden hangen daarom net als vorig jaar borden en spandoeken met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Omwille van de broedende veldleeuweriken sluit Utrechts Landschap per 15 maart de landingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg.

Op 1 maart is de meteorologische lente gestart. Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken zich op voor het broedseizoen. Tijdens de pandemie zagen boswachters van Utrechts Landschap dat de interesse in recreëren in de natuur flink toenam. Ook nu er bijna geen coronamaatregelen meer zijn, zien ze dat mensen nog steeds graag ontspannen in de natuur.

Kwetsbaar

‘Bezoekers zijn van harte welkom in de natuur,’ vertelt boswachter Jacqueline van Dam van Utrechts Landschap. ‘Tegelijkertijd willen we iedereen wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe groeiende planten.’ Jacqueline en haar collega’s vragen bezoekers om respectvol met de kraamkamer om te gaan: blijf op de paden, hou je hond aan de lijn en laat geen afval achter.

Rustgebied

De wandelpaden in de natuurgebieden van Utrechts Landschap zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied is waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en voldoende ruimte is voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Van Dam: ‘Helaas zien we nog regelmatig honden loslopen waar dat niet mag, of dat mensen sluippaadjes nemen. Dit zorgt voor verstoring van bijvoorbeeld vogels die op de grond broeden of van reekalfjes die in deze tijd van het jaar erg kwetsbaar zijn. Daarom is het juist nu nóg belangrijker om honden aan de lijn te houden en op de paden te blijven’. 

Landingsbaan vliegbasis dicht

Omwille van de broedende veldleeuweriken sluit Utrechts Landschap per 15 maart de landingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg. De veldleeuwerik is een grondbroeder en daarom zeer gevoelig voor verstoring. Jaarlijks broeden er zo’n 200 paar veldleeuweriken langs de baan. Een rustige kraamkamer is voor deze vogels van groot belang, want de veldleeuwerik staat op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. Na 15 augustus gaat de landingsbaan weer open voor publiek. Het Wethouder Lemmenpad (fietspad tussen de Soester Hooght en Batenburgweg) blijft wel open. 

Excursies

Wie foeragerende veldleeuweriken wil spotten, kan terecht in de vogelkijkhut in het shelterpark. Het is raadzaam om daarvoor een verrekijker mee te nemen. Daarnaast is het mogelijk om mee te gaan met een excursie over de vliegbasis. Tijdens de excursie fietst u met de gids over de landingsbaan. De excursiedata zijn te vinden op www.utrechtslandschap.nl.

« Terug