Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Plannen Paleis Soestdijk moeten fors kleiner om natuur te beschermen

Paleis Soestdijk Plannen.PNG30 november 2021

De plannen voor Soestdijk van de MeyerBergman Erfgoed Groep leiden tot de grootste aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) binnen de provincie Utrecht. Deze plannen dreigen door een ontwerp bestemmingsplan mogelijk gemaakt te gaan worden. Wij roepen de gemeenteraad van Baarn op om niet in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan.

Het Natuurnetwerk is cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en de onderlinge verbinding van natuurgebieden. De nieuwe woningen, evenementen, hotelgasten en verkeerstromen die door het bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden tasten de natuur fors aan en daarom vindt Utrechts Landschap de plannen ongewenst. Samen met Natuurmonumenten hebben wij daarom bij de gemeenteraad van Baarn een uitgebreide zienswijze ingediend over het ontwerp bestemmingsplan.

Onze afkeuring deelden we niet voor het eerst: meerdere keren hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad en de provincie Utrecht. De voorgenomen ontwikkelingen zijn nog altijd een bedreiging voor natuur en landschap.

In de zienswijze worden alle tekortkomingen van het ontwerp bestemmingsplan uitgelicht. We roepen de gemeenteraad van Baarn op om het ontwerpbestemmingsplan in deze vorm niet te onderschrijven en de ontwikkelaar te vragen de plannen fors te verkleinen. De natuur is het meer dan waard!

Lees de hele zienswijze hier.

« Terug