Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

De eerste eikenprocessierupsen

Eikenprocessierups door Violet Middelman en Remco Vos.jpgwoensdag 28 april 2021

Op 2 april zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekomen. De rupsen zijn ruim een week eerder dan verwacht. Alleen in 2014 kropen er nog eerder rupsen op de eikenbomen, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

De rupsen zijn niet gevoelig voor de kou van de afgelopen periode. Ze hebben wel weinig te eten, omdat de eikenbomen nog geen blad hebben. De kale takken maken de beesten kwetsbaar voor aanvallers zoals vogels, mieren en spinnen.

De jonge rupsen hebben al wel haren, maar nog niet de brandharen die overlast kunnen veroorzaken. Deze krijgen ze bij een normaal verloop van de temperatuur pas rond half mei. Dat is ook het moment waarop ze de karakteristieke nesten gaan vormen.

Natuurlijke vijanden

Utrechts Landschap zet in op het vergroten van de biodiversiteit in de gebieden om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren om zo de overlast te beperken.

De volgende vogelsoorten hebben de eikenprocessierups op hun menu staan: koolmezen, spreeuwen, boomklevers, spechten, wielewaal, kauwen, koekoek en vinken.

Naast vogels zijn er ook insecten die eikenprocessierupsen eten, zoals de kleine poppenrover, rupsenaaskever, sluipwesp, (bid)sprinkhaan, weekschildkevers en wantsen.

Gaasvlieglarven en larven van de inheemse 2-stippelige lieveheersbeestjes en van de Aziatische lieveheersbeestjes eten ook eitjes en de allerjongste rupsen op. Ook mieren en spinnen vormen een bijdrage in de beheersing van de eikenprocessierupsen.

Meehelpen met de bestrijding

Met eenvoudige maatregelen kunt u zelf ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit kan door het stimuleren van de biodiversiteit, zoals:

•             Planten van biologisch geteelde en inheemse planten, bloemen en struiken in de tuin.

•             Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, hierdoor sterven ook soorten die de rups opeten.

•             Nestkastjes voor vogels ophangen of een insectenhotel plaatsen.

•             Stapels dood hout en/of takkenrillen maken.

•             Minder maaien of gefaseerd maaien, waarbij een deel van de vegetatie blijft staan.

De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups profiteren van de deze maatregelen. Stap voor stap kan zo werk worden gemaakt om overlast van de eikenprocessierups te bestrijden. Ondanks dat het jaren vereist om een gezonde balans te vinden, is een investering in de biodiversiteit noodzakelijk om overlast op termijn te verminderen.

Waarschuwen

Naast deze en andere maatregelen monitort Utrechts Landschap plekken waar mogelijke overlast door de eikenprocessierups kan ontstaan. Op plekken waar het risico op overlast groot is zullen in de komende weken waarschuwingsbordjes bij de ingang van natuurgebieden geplaatst gaan worden.

Meer informatie over de eikenprocessierups kunt u lezen op: https://processierups.nu/

« Terug

Delen:

Share Share