Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Intentieovereenkomst nieuw ruitervignet Utrechtse Heuvelrug getekend

paardrijden.JPGwoensdag 09 december 2020

Instandhouding paden

Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Het in stand houden van deze paden kwam in gevaar, omdat het voor terreineigenaren financieel steeds lastiger is om de kosten daarvoor op te brengen. Daarom hebben zij samen met vertegenwoordigers van gebruikers gezocht naar een systeem, waarbij deze kosten gedekt worden uit gebruikersbijdragen. Zodat de paden toegankelijk blijven en geschikt zijn om zo veilig mogelijk te berijden.

Er zijn afspraken gemaakt om een betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug in te voeren. De terreineigenaren zijn voornemens om vanaf 1 januari 2022 de aankoop van een Utrechtse Heuvelrug (UH)-ruitervignet verplicht te stellen voor ruiters en menners die gebruik maken van de paden die over hun terrein lopen.   

Samenwerking

Deze samenwerking tussen terreineigenaren en vertegenwoordigers van ruiters en menners in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft geleid  tot de afspraken in de nu ondertekende intentieovereenkomst. “‘We houden ruiters en menners graag te gast op onze ruiter- en menpaden, om te kunnen genieten van onze prachtige natuur. Maar nu er minder geld is voor natuur en recreatie, moeten we voor de komende jaren echt tot een structurele oplossing komen voor de kosten van paden voor specifieke doelgroepen. Voor MTB-ers is dat al geregeld. Dankzij het ruitervignet kunnen we ook onze paardenpaden in stand blijven houden en onderhouden.”; aldus Saskia van Dockum. Verwacht wordt dat de prijs van een jaarvignet voor de Utrechtse Heuvelrug rond de € 60,- zal liggen. Hiervoor staat de vignethouder dan zo’n 200 km aan paden ter beschikking.

Betrokken partijen

De intentieovereenkomst is getekend door: Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

« Terug

Delen:

Share Share